Recensies

Januari 2017
Deze recensie van Hans de Jong verscheen in Katholiek Nieuwsblad – Katholiek Nieuwsblad 13-01-17 pag 20
Hans de Jong werkt als bibliothecaris bij het bisdom Breda en bij de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.
Zie ook www.katholieknieuwsblad.nl


Juni 2016
In de Koerier nummer 69 ( driemaandelijks vlugschrift van het Brabants Heem) verscheen het artikel: ‘Schiere monniken en grijze vrouwen in Noord-Brabant’  te lezen via deze link
De-Koerier-pag 1-25-26 om de gehele Koerier te bekijken klik hier: De-Koerier-69


6 mei 2016
We ontvingen weer een mooie recensie, deze keer door Enne Koops op www.historiek.net 


Recensie van Prof. dr. P.J.A. Nissen
‘Dit fraai uitgegeven boek, in kloek formaat, met leeslint en rijk geïllustreerd in kleur, documenteert de geschiedenis van de cisterciënzerorde in Nederland. Het eerste deel vertelt de geschiedenis van de orde vanaf het ontstaan in de elfde eeuw, als hervormingsbeweging binnen de benedictijnse traditie en de eerste vestiging in het huidige Nederland in 1165 (het klooster Klaarkamp) tot heden. Al suggereert de ondertitel dat het boek ophoudt bij de Franse tijd, die de opheffing van de meeste kloosters inluidde, toch wordt ook beschreven hoe in de negentiende eeuw de trappisten, zelf weer een hervorming binnen de cisterciënzertraditie, zich in Nederland vestigden. Het tweede deel beschrijft de geschiedenis van de 34 cisterciënzerkloosters voor mannen en vrouwen die tussen 1165 en 1797 in Nederland hebben bestaan. Het derde deel inventariseert wat er aan gebouwen en andere herinneringen aan de kloosters is overgebleven. De geïnteresseerde lezer vindt een uitgebreide lijst van literatuur en een verklaring van termen. Een prachtig lees- en kijkboek over een fascinerende kloostertraditie’.
Via deze  link lezen we de recensie (NBD Biblion) door Prof. dr. P.J.A. Nissen


april/mei nummer: Bernardus, MagaZIN van de R.K. parochie Bernardus van Clairvaux pag 31


8 april 2016
Recensie door Hannes Dedeurwaerder op 8weekly.nl SCHERP OVER CULTUUR


Recensie door dr. J.D.Th. Wassenaar in Kerkblad voor de Protestante kerk Fryslân Geandewei pagina 6  Geandewei42016


Recensie door Marjoke de Roos in Geschiedenis Magazine 2016 – maart nr 2


‘Trappisten en hun voorgangers fraai beschreven in zeer leesbaar boek’
‘Holt schreef een informatief en zeer leesbaar boek over een kloosterorde die ook in Noord-Brabant zijn sporen naliet, en nog steeds nalaat.
Mooie recensie door Lauran Toorians in:
Brabant Cultureel. Digitaal tijdschrift voor kunst, cultuur en literatuur.


De Kovel Monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland
N
r. 41 (januari 2016) Door Guerric Aerden ocso


Friesch Dagblad 29-12-2015: door Gerard Mathijsen osb, abt van de St.-Adelbertabdij van Egmond


De Kovel Monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland
Nr. 40 (november 2015) Door Harry van Royen
Heel recentelijk verscheen, onder de titel ‘Schiere monniken en grijze vrouwen’, een fraai overzichtswerk met veel aandacht voor de uit Clairvaux ontstane cisterciënzerhuizen in Nederland en hun negentiende-eeuwse herintrede. Dat boek is het levenswerk van Philip Holt, ooit benedictijn van Egmond en nu pastoor op rust. De auteur koos als ankerpunt voor zijn overzicht de stichting van Klaarkamp bij het Friese Rinsumageest, 850 jaar geleden. Maar in feite groeide zijn werk ook uit tot een bijzonder eerbetoon aan de abdij van Clairvaux en haar eerste leidsman, de ‘doctor mellifluus’ wiens geschriften de geesten eeuwenlang hebben beroerd en dat ongetwijfeld nog lang zullen blijven doen.”


(december 2015) Recensie van Jan Brouwers op www.katholiek.nl


Benedictijns Tijdschrift 2015-4