ADUARD

–OP FOTO KLIKKEN VOOR ALLE FOTO’S VAN ADUARD-

*Mannenklooster; abdij
*Gesticht door Klaarkamp in 1191
*Gesloten in 1580
*Stichtingen: Trimunt en Sint-Annen
*Provincie Groningen: [zie kaart]
*Boek pagina’s 121/136

RESTEN EN SPOREN
*De Ziekenzaal van de Sint-Bernardusabdij is nu in gebruik als  protestante kerk
*In het kloostermuseum: o.a. bouwresten, kloostermoppen, maquette van het kloostercomplex, archiefstukken e.d.
*Aduardertil, Aduarder Diep, Aduarderzijl
*Houten Mariabeeldje uit de abdij in de R.K. Kerk van Zuidhorn
*Aduarder Gasthuis, Groningen

LINKS
www.kloostermuseumaduard.nl      Facebook
www.beeldbankgroningen.nl
www.groningerarchieven.nl       Facebook
collectie.groningermuseum.nl    Facebook