BLOEMKAMP (OLDEKLOOSTER)

*Mannenklooster; abdij
*Gesticht door Klaarkamp in 1191
*Gesloten in 1580
*Stichtingen: Nijeklooster (Aula Dei) en Mariënbosch
*Provincie Friesland [zie kaart]
*Pagina’s boek 110-116

RESTEN EN SPOREN
*Aan de landweg Oldeclooster staan twee boerderijen met de namen ‘Monnikehuis’ en ‘Bloemkamp’
*In de kerk van Hidaard ligt het graf van Thomas van Groningen, de laatste abt van Bloemkamp
*In de kerk van Hartwerd wordt de oude luidklok bewaard die misschien afkomstig is van Bloemkamp
*De kerk van Jorwerd was patronaatskerk van Bloemkamp www.nijkleaster.frl
*De boerderij ‘Ny Skierhys’ bij Wytgaard was een uithof van Bloemkamp

LINKS

FOTO’S Bea en Dick Hoeks