Persoonsnamenregister

A  B  C  D  E  F  G    H  I  J  K  L  M  N    O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

[ezcol_1third]Hathebrand (abt, stichter van Feldwerd) 112, 146, 321
Heek, Ludwig van 239
Hellemons, Willem 80, 81, 314
Hendrik I (graaf van Gelre) 51
Hendrik I (hertog van Brabant) 47, 52, 76, 77, 193, 207, 216, 270, 272, 288, 296
Hendrik II (hertog van Brabant) 208, 209, 289
Hendrik II (keurvorst van de Palts)
Hendrik III (hertog van Brabant) 208
Hendrik IV van Naaldwijk 62, 263, 264, 311
Hendrik van Rees (abt van Aduard) 128, 129
Hendrik van Veldeke 182
Henricus (abt van Aduard) 125
Henricus van Doetinchem (abt van Bloemkamp) 114, 115
Herman van Vreden (abt van Aduard) 129
Hertog, Willem E. den 195
Hildegard van Bingen (abdis, heilige) 41
Hille Sonderlants (zuster) 117
Huizinga, Johan 42

Imma (eerste abdis van Loosduinen) 195

Jacoba van Beieren (gravin van Holland) 232
Jacobs, Karel (pater Hugo) monnik van Val-Dieu 295, 310
Jacobus van de Meeren (abt van Sint-Bernards) 77
Jan van Arkel (bisschop van Utrecht) 101, 231
Jan Beukelszoon 114
Jan van den Bosch (prior van Mariëndonk) 243
Jan van Egmond (stadhouder van Holland) 222
Jan van Geelen 114
Jansenius, Cornelius 82
Jean IV de Martigny (abt van Cîteaux) 57
Jean de Cirey (abt van Cîteaux) 165
Jets (cisterciënzerin van Nijeklooster) 118, 120
Johan Kley (abt van Ihlow) 144
Johan van Bottenbroich (abt van Kamp) 57, 59, 235
Johanna (gravin van Vlaanderen, keizerin van Constantinopel) 28, 40, 52-53, 177, 199, 201, 284, 286
Johannes Recamp (abt van Aduard) 130, 138, 145
Johannes van Amsterdam (Jan Verhaech) 120, 197[/ezcol_1third]

[ezcol_1third]Karel (hertog van Gelre) 165
Karel V 68, 130, 185, 186
Karel de Grote, 17
Karel de Stoute (hertog van Bourgondië) 273, 276
Katharina van der Dussen (abdis van Loosduinen) 197
Kempis, Thomas a 42
Kenninck, Arnoldus (abt van Menterna/Termunten) 131, 156
Kerrickx, Willem 78
Kley, Johan (abt van Ihlow) 144
Klinckenberg, Bernard 293, 294, 316
Koenraad van Urach (kardinaal) 47, 188
Kovelwaet, Dirk van 204
Kronenburg, Willem van (kasteelheer van Heusden) 241, 242

Lalaing, George van (graaf van Rennenberg) 73, 74, 131, 165
Lambertus Helt (abt van Aduard) 126
Lanth, Arnoldus (abt van Termunten) 131, 138, 156
Laprade, Dom Eugène Bonhomme de 85-88
Lekai, Louis J. 10
Lestrange, Dom Augustin de 84-88, 92, 254
Lippe, Otto II van (bisschop van Utrecht) 53, 164, 180, 182, 183, 211, 212
Lodewijk (graaf van Nassau) 70, 73, 131, 156, 158,
Lodewijk IV van Beieren (keizer) 234
Lodewijk Napoleon (koning) 192, 214
Lucius III (paus) 44, 45
Luitgard van de A (abdis van Loosduinen) 196
Lumey (geuzenleider) 223
Lutgard van Tongeren (cisterciënzerin van Aywiers) 41
Luther, Maarten 69[/ezcol_1third]

[ezcol_1third_end id=”” class=”” style=””]Mabilia van Wulven (abdis van Leeuwenhorst) 221
Machteld van Brabant 28, 52, 193, 194, 196, 198, 208, 221, 272
Machteld van Raaphorst 62, 249, 263
Magdalena van Draeck (abdis van Fürstenberg) 227
Maréchal, Paul (ook: Marie-Bernard, stichter van Nieuwkuijk) 92
Margaretha (gravin van Vlaanderen) 53, 285
Margaretha (dochter van Machteld van Brabant) 196, 198
Margaretha van Brabant 28, 47, 48, 52, 167, 168, 169, 208, 216, 315,
Margaretha van Eijrthen (abdis) 213
Margaretha van Kleef 216, 217
Maria van Brabant (keizerin) 207, 208
Maria van Bruininck van Beest (abdis van Fürstenberg) 227
Martinus (Sint-Maarten) 181
Mathilde van de Elzas van Boulogne 52, 208
Mattias Poortvliet (abt van Bloemkamp) 113
Maurits (prins) 73, 116, 132, 158, 202, 210, 213
Maximiliaan van Oostenrijk (keizer) 185, 205, 247
Mechteld van Heusden van Riede 240, 241, 245, 313
Mechtild (moniale in Trimunt) 138
Meer, Frits van der 10
Mennardus (abt van Aduard) 128
Menno Simons 114
Mol, J.A.10, 106
Moolenbroek, J. van 126, 183
Moor, Geertruida de 222
Muhren, Piet (pater Stephanus) 295, 310
Musius, Cornelis (rector in Delft) 223

Napoleon Bonaparte 74, 85-88, 172, 204, 206, 255
Nassau, Johanna van 223
Nelis (bisschop van Antwerpen) 85
Nicolaas van Cusa (kardinaal) 49
Nicolaas van Nieuwland (bisschop van Haarlem) 73, 186
Norbertus van Xanten 36, 226[/ezcol_1third_end]