Persoonsnamenregister

A  B  C  D  E  F  G    H  I  J  K  L  M  N    O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

[ezcol_1third]Oldenburg, Wilbrand van (bisschop van Utrecht) 53, 111, 182-184, 194, 211, 212, 309
Olivier van Keulen 149
Otto I (graaf van Gelre) 47, 169
Otto II (graaf van Gelre) 51, 169, 170, 216, 217, 318
Otto II van Lippe (bisschop van Utrecht) 53, 164, 180, 182, 183, 211, 212
Otto IV (keizer) 52, 193, 207

Paulus IV (paus) 283
Petrus Poppingawier (abt van Bloemkamp) 113
Petrus van Muiden (abt van Bloemkamp) 113
Pfanner, pater Franz (stichter van Mariannhill) 63
Philips II (koning van Spanje) 73, 77, 131, 283
Philip de Steercke (prior van Waarschoot) 247
Philips de Schone (landsheer) 276
Pieter van Katwijk (prior van het Salvatorklooster) 248
Poldermans, Cornelius (prior van het klooster Mariënhof) 71, 262
Pot, Pieter (stichter van het Salvatorklooster in Antwerpen) 62, 74, 246, 248-250, 321

Raaphorst, Machteld van 62, 249, 263
Rabbodus (monnik van Klaarkamp) 68
Rancé, Jean Armand (abt) 84, 87, 88, 92
Recamp, Johannes (abt van Aduard) 130, 138, 145
Reede van Nederhorst, Johanna van (protestantse abdis van Mariëndaal) 205, 206
Reede van Saesvelt, Adriana Albertina van (abdis van de Munsterabdij) 310
Rees, Elbert van (abt van Aduard) 130
Rees, Hendrik van (abt van Aduard) 128, 129
Rees, Wolter van (abt van Aduard) 129
Regout, Petrus 296
Reinerus van Doetinchem (abt van Gerkesklooster) 150
Reneke Neinkes (abdis van Jesse) 166
Rennenberg (George van Lalaing, graaf van Rennenberg) 73, 74, 131, 165
Rheede van Nederhorst, Johanna van (protestantse abdis van Mariëndaal) 205, 206
Rhoon, Adriana van (abdis van Leeuwenhorst) 22, 223, 311, 312
Richard de Busto (monnik van Aduard) 42, 126
Richardis van Scheyern Wittelsbach (gravin van Holland) 47, 48, 51, 168, 169, 188, 189
Robert van Brugge (abt van Ter Duinen) 278
Robertus (abt van Molesme) 18, 19, 38, 300
Romualdus 18
Rossum, Maarten van 209
Rudolf (burggraaf van Coevorden) 53, 211, 212
Rudolf de Vries (abt van Aduard) 128[/ezcol_1third]

[ezcol_1third]Sacherus (abt van Aduard) 67, 128
Saive, Olivier de (abt van Klaarkamp) 171
Sander Suir (prior van Sibculo) 239
Sappens, Aleida (abdis van Sint-Annen) 141
Schaep ten Dam, Machteld (abdis van Ter Hunnepe) 191, 308
Schenk van Toutenburg, Frederik (aartsbisschop van Utrecht) 73, 186
Schenk van Toutenburg, Georg (stadhouder van Friesland) 67
Schuurmans, Emmanuel (abt van Zundert) 135, 307
Scorel, Jan van 130, 311
Senden, Antonius van (abt van Ihlow) 145
Simon Jansz (stichter van klooster Monnickendam) 258
Simon Utenhove (stichter van Waarschoot) 62, 246
Sindewint, Johannes (monnik van Ter Doest) 283
Sophia (lekenzuster uit Vrouwenklooster) 120
Starkenborgh zie: Sterkenburg
Stephanus Harding (abt van Cîteaux) 8, 19, 20, 25, 31, 300
Sterkenburg, Boudewijn van (hulpbisschop van Utrecht) 101, 105, 182-184
Suzanna van Etten (zuster van Leeuwenhorst) 223, 312

Taets van Amerongen, Sibylla (abdis van Sint Servaas) 187
Thaddeus (abt van Klaarkamp) 101, 112
Thedardus (abt van Bloemkamp) 111
Theodoricus (stichter van Jesse) 164
Thérèse van Leefdael (abdis van Hocht) 296, 297
Thomas a Kempis (ook: van Kempen) 42, 128
Thomas van Gelder (abt van Mariënkroon) 242
Thomas van Groningen (abt van Bloemkamp) 111, 112, 115, 116, 305
Thomas van Tielt (abt van de Sint Bernardsabdij) 77, 78, 312
Tielt, Thomas van (abt van de Sint Bernardsabdij) 77, 78, 312
Tjits (zuster van Nijeklooster) 118, 120
Tjum, Adderth van 139
Triest, Petrus Jozef (kanunnik) 202, 203

Ulbodus Tienstra (abt van Klaarkamp) 101, 113
Uls, Jacques (abt van Val-Dieu) 293
Utenhove, Simon (stichter van Waarschoot) 62, 246

Verhaech, Jan Pieterszoon (ook: Johannes van Amsterdam) 120, 197
Viollet-le-Duc 173
Vos, Charles 164, 165, 210[/ezcol_1third]

[ezcol_1third_end id=”” class=”” style=””]Wael, Johan de (prior van de regulieren in Zwolle) 59
Wessel Gansfort 128, 129
Wibrand (abt van Aduard) 123
Wibrand (abt van Gerkesklooster) 149
Wichardus (abt van Bloemkamp) 111
Wido (abt van Aduard) 100
Wigbold (abt van Aduard) 40, 122-124, 126, 143, 144
Wilbrand van Oldenburg (bisschop van Utrecht) 53, 111, 182-184, 194, 211, 212, 309
Wilhelm van Keulen (abt van Kamp) 55-57, 232, 241
Willem I (graaf van Holland) 52, 193, 207, 271, 272
Willem I (koning der Nederlanden) 88, 172
Willem II (graaf van Holland) 194, 221, 231, 286
Willem III (graaf van Holland) 263,
Willem IV (graaf van Holland) 112, 231
Willem V van Beieren (graaf van Holland) 234
Willem VI van Beieren (graaf van Holland) 235
Willem (cisterciënzer abt van Saint Thierry) 46
Willem de Smidt (abt van Ter Doest) 283
Willem van Oranje 70-73, 77, 156, 170, 187, 223, 312
Willem van Saeftinghe (convers van Ter Doest) 283, 320
Willem van Schoonhoven (prior van Warmond) 197
Willibrord 180, 181
Wittelsbach, Richardis van Scheyern (gravin van Holland) 47, 48, 51, 168, 169, 188, 189
Wolter I (abt van Aduard) 129
Wolter II van Rees (abt van Aduard) 129
Wou, Arnt en Geert van (klokkengieters) 150
Wulven, Mabilia van (abdis van Leeuwenhorst) 221

Zocher jr., Jan David 180, 187[/ezcol_1third_end]