IJSELSTEIN (MARIËNBERG)

*Mannenklooster
*Gesticht
–  in 1342/ 1394 in Eiteren
–  in 1394 in IJsselstein-Nieuwpoort
–  sinds 1495 in IJsselstein stad
*Gesloten in 1577
*Provincie Utrecht [zie kaart] 

RESTEN EN SPOREN
*In de binnenstad van IJsselstein
*
*

LINKS

FOTO’S Bea en Dick Hoeks