KLAARKAMP

De auteur Philip Holt (links) kijkt uit over het weiland waar ooit Klaarkamp heeft gestaan

————OP FOTO KLIKKEN VOOR ALLE FOTO’S————

*Mannenklooster; abdij
*Gesticht in 1165
*Gesloten in 1580
*Stichtingen: Sion en Nazareth
*Provincie Friesland [zie kaart]
*Pagina’s boek: 98-105

RESTEN EN SPOREN
*Uithof Schiermonnikoog
*Patroonaatskerken van Klaarkamp in Jannum (nu in gebruik als Kerkmuseum) en Sybrandahuis
*Schierstins als centrum voor veenexpoitatie in gebruik door Klaarkamp
*In kerk van Franeker grafsteen van laatste prior van Klaarkamp: Gerardus Agricola
*Godsacker 35, Franeker: Klaarkampster weeshuis
*Boerderij Het Skierhûs in Jelsum staat op de plaats van een uithof van Klaarkamp

LINKS
Stichting Museum Klooster Claercamp, Rinsumageest: www.kloosterclaercamp.nl
Cultureel Historisch Centrum De Schierstins, Veenwouden: www.schierstins.nl
Kerkmuseum Jannum www.kerkmuseumjannum.nl
www.pkn-franeker.nl
www.geschiedenisdc.nl
www.historischepaden.nl
www.museumdokkum.nl
Waardestellend archeologisch onderzoek naar het cisterciënserklooster Klaarkamp in september 2010 cultureelerfgoed.nl