WATERINGEN (BETHLEHEM)

*Mannenklooster
*Gesticht in 1489
*Gesloten in 1572
*Provincie Zuid-Holland [zie kaart]
*Boeks pagina’s 263-264

RESTEN EN SPOREN

LINKS

FOTO’S Bea en Dick Hoeks