LOOSDUINEN

*Vrouwenklooster; abdij
*Gesticht omstreeks 1228
*Gesloten in 1572
*Provincie Zuid-Holland [zie kaart]

RESTEN EN SPOREN
*
*
*

LINKS

FOTO’S Bea en Dick Hoeks