MARIËNBOSCH

*Vrouwenklooster van Bloemkamp
*Aangesloten bij cisterciënzers sinds 1510
*Gesloten in 1580
*Provincie Friesland [zie kaart]

RESTEN EN SPOREN
*
*
*

LINKS

FOTO’S Bea en Dick Hoeks

De klokkenstoel op het kerkhof van Luinjeberd.