NAZARETH (GENEZARETH)

*Vrouwenklooster van Klaarkamp
*Gesticht vóór 1218
*Gesloten in 1580
*Provincie Friesland [zie kaart]
*Boek pagina’s 108-109

RESTEN EN SPOREN
* Boerderij ‘Genezareth’ bij Hallum staat op de plaats van het klooster
*
*

LINKS

FOTO’S Bea en Dick Hoeks


terug naar boven