NIJEKLOOSTER (AULA DEI)

*Vrouwenklooster van Bloemkamp
*Gesticht in 1233
*Gesloten in 1580
*Provincie Friesland [link kaart]

RESTEN EN SPOREN

LINKS

FOTO’S Bea en Dick Hoeks