TER HUNNEPE (MARIËNHORST)

*Vrouwenklooster; abdij
*Gesticht in 1225
*Gesloten in 1580
*Provincie Overijssel [zie kaart]
*Pagina’s boek 188-192

RESTEN EN SPOREN

LINKS

FOTO’S Bea en Dick Hoeks