TERMUNTEN (SINT-BENEDICTUS IN MENTERNA)

*Mannenklooster; abdij
*Cisterciënzers 1259
*Gesloten in 1569
*Stichting: Midwolde (Grijzevrouwenklooster)
*Provincie Groningen [zie kaart]
*Boek pagina’s 153-156

RESTEN EN SPOREN
LINKS

FOTO’S Bea en Dick Hoeks